Порошки и карандаши

Домовой Прошка Ловушка от тараканов    6шт/20шт
Комбат.Ловушки    6шт/12шт
Машенька.Мелок  20гр/200шт
Муравьи.Веста 555 (Г)   30гр/120шт
Муравьи.Торнадо  3ампулы  12шт/204шт
Рубит.  Спайдер от муравьев   10гр/200шт
Супер-ФАС порошок  10гр/100шт
Титаник.Мелок  20гр/200шт
Торнадо.Дуст 100гр/45шт
Торнадо.Дуст 150гр/35шт
Торнадо.Мелок  40гр/100шт
Фас.Дубль 125гр/90шт
Фас.Дубль 50гр/100шт
Фенаксин.  125гр/90шт
Фенаксин.  50гр/100шт
Чистый Дом.   Дуст  50гр/100шт
Чистый Дом.   Ловушка от/тараканов  6шт/50шт
Чистый Дом.   Мелок        20гр/250шт